Kontakt - Asia.culture.pl

Culture.pl to portal internetowy poświęcony kulturze polskiej, którego głównym zadaniem jest szerzenie wiedzy za granicą o dokonaniach polskich twórców oraz rozwijanie świadomości kulturalnej u polskiego odbiorcy. Jest to bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną (najnowsze wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą) i bazę wiedzy, zawierającą opracowania teoretyczne, pliki multimedialne i sylwetki wybitnych twórców kultury.


ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa

tel. (+48) 22 44 76 100
tel. (+48) 22 625 70 23
fax. (+48) 22 44 76 152

Kontakt:
Agata Opieka