"SAS" / Magdalena Piwowar / wyd. Centrum Architektury / ilustracja Magdalena Piwowar

www.centrumarchitektury.org

"SAS" to ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy, jednej z dzielnic Warszawy. Wymyśliła go i narysowała Magdalena Piwowar, wsparcie merytoryczne dali historycy architektury: Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś. Projekt powstał jako wyraz uznania dla wyjątkowego charakteru tej dzielnicy, powstającej od międzywojnia i będącej areną rozmaitych modernistycznych eksperymentów ówczesnej elity architektów. Każdy z 50 prezentowanych budynków oprócz opisu jest scharakteryzowany przez rysunek, w syntetyczny sposób ukazujący jego bryłę i cechy charakterystyczne. Autorzy chcieli jak najlepiej pokazać pierwotny zamysł architekta. Atlas wpisuje się w rozwijający się trend poszukiwania nowych sposobów na poznawanie złożonej i niejednokrotnie nieoczywistej tożsamości dzisiejszej Warszawy.